Referater - St. Lyngby IF

Gå til indhold

Hoved menu:

Referater

FORENINGEN > Bestyrelsesmøder
 
Hovedbestyrelsesmøde den 8. august 2017 kl. 19.00
 
Referat
Deltagere: Egon Madsen, Gitte Hvarre, Bo Aagaard, Per Lyngsie, Ole Meldgaard, Lasse Larsen, Marina Rasch, Karen Tommerup (ref.)
Afbud: Gitte Hvarre
Uden afbud: skytterne

Godkendelse af referat fra sidste møde
Karen genfremsender til Per, som sender rundt i gruppen og til webmaster.

Orientering fra formanden
Den 3/8 trængte der igen vand i kælderen. Vægge skal udbedres, og motionsmaskiner skal evt. renses. Forsikringsselskab er involveret.
Sponsorudvalg har fået afslag til at opsætte reklamer uden på hallen. Udvalget undrer sig over afslaget, når det ses andre steder i kommunen. Ole sender eksempler. Tribunen fyldes op. Princippet er, at den afdeling, der sælger skiltet, får indtægten. Der er tale om en årlig leje.
DGI-landsstævne regning modtaget. Der drøftes internt, hvordan den håndteres.
Regning fra danske fragtmænd efterlyser ejermand. Karen undersøger og melder tilbage til Per.

Stade på foreningsudvikling
Drøftelse af, om vi får valuta for pengene. Vi synes det har været frugtbart at nærme os en fælles opfattelse af, hvem vi er som forening. Men vi savner konkret fremdrift ift. De to fokusområder: organisation/ledelse og frivillighed.
DGI har fremsendt referat fra seneste møde den 30/5.  
Enighed om at processen skal speedes op med flere faste møder. Vi reserverer derfor følgende datoer: 5/9, 3/10, 7/11 og 5/12 kl. 19.30-21.30.
 
Stade på Liv og glade dage og P-plads
Borgermøde afholdt, hvor Per og Karen deltog, og lokalplanhøring afsluttet. En indsigelse modtaget, som nu behandles.
Jernplanerne ligger stadig på P-plads. Arkæologiske undersøgelser er sat i gang nu. Kommunen har købt grunden til P-pladsen. Per har anmodet kommunen om, at udgifterne til jernpladerne dækkes.
Jordkøb kører ift. det store projekt.
Udviklingskonsulenten Ole Brændgård kontaktes når lokalplan vedtaget. Han skal være med i processen.

Haltider
Helligdage:
Håndbold: Nøgle fra håndboldforbundet afventes, så haltid er endnu ikke reserveret.
Gymnastik: Opvisning den 8/4 godkendt.

Hverdage:
Mandag kl. 16-18 gymnastik hele hal, kl. 18-19 gymnastik to baner bag forhæng, badminton kl. 18-23.
Tirsdag: kl. 16-20.30 gymnastik hele hal. Hallen er evt. Allerede ledig kl. 19.30, hvis træner ikke findes.
Onsdag: kl 16-19.30 gymnastik 2 baner til 19.30. Badminton: kl. 18-20, 3 baner. Kl. 20-22:  fodbold hele hal.
Torsdag: kl. 16-19 fodbold, kl. 19-22 håndbold
Gymnastik fortsætter tirsdage kl. 18-19.30 indtil sommerferien.

Weekend:
Lørdag: 8-12 fodbold.
Søndag: Reserveres ift. fodbold- og håndboldkampe mv. Per laver et skema over fri weekender til os.

Økonomi
Husk indkrævning af kontingent.
Alle deltagere skal betale, ellers må man udelukkes fra deltagelse indtil betaling er sket.

Afdelingerne
Skytter: Intet nyt, da formand ikke til stede. Der er dialog med et medlem, der ønsker at deltage.
Badminton: Ikke startet sæson endnu.
Håndbold: Arbejder med økonomien. Ellers ikke noget.
Fodbold: Babygymnastik har store potentialer for at blive udviklet. Haltid onsdag ønskes brugt til et nyt tiltag til mænd +/- 45 år.
Gymnastik: Reklamerer for den nye sæson. Stort arbejde at få det hele på plads. Skolen bruges til enkelte hold.

Tiltag
Henvendelse vedr. lys i kælder og håndliste er sendt til kommunen.
Motionscykel skal udskiftes. Hvis den kan laves for 3.000 gør vi det nu. Ellers tages det op igen.
Møde med banko foreslået. Per tager fat i dem.
Bo mangler fortsat regnskab fra fodboldtur til spanien i påsken.

Næste møde
12. oktober kl. 19-21
 
gixmo.dk
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu