Referater 2018 - St. Lyngby IF

Velkommen til
ST. LYNGBY IF
Gå til indhold

Hoved menu:

Referater 2018

INFO > IF's Venner > Referater m.m.
Referat af St. Lyngby IF´s Venners ordinære bestyrelsesmøde
onsdag den 4. april 2018 kl. 18.00
Afbud: Michael

Ansøgninger: Ingen

Kassereren om økonomi mm.:
Dankortterminalen er opdateret til også at kunne modtage mobilepay.
Der bliver oprettet 2 numre til økodagen – Kaffe/pølser.

Nyt vedr. teltudlejning:
Henning giver besked til René og Jens, når der er brug for ekstra hold til opsætning og nedtagning, i foråret.
De gamle borde skal efterses i forhold til reparationer.

Nyt vedr. loppemarked:
Henvendelse fra Lars Christensen (udlejer af diverse møblementer). Hans firma lukker og vi er blevet tilbudt de rester, der er tilbage.
Vi kigger på det på lørdag og tager beslutning derefter.

Andre arrangementer:
Økodag:
Der er styr på arrangementet. Alle mand melder klar.
Der bliver lavet nye prisskilte – Jan sørger for at sende mobilenumrene til Jens.

Forespørgsel fra ”Mødrehjælpen” om de kan købe kaffe/kagebilletter, som de kan dele ud til deres medlemmer.
58 stk. kage, 25 kaffe/te.
Henrik laver 60 billetter til kage a 25 kr. og 60 billetter til kaffe/te/kakao a 15 kr.
Jan sørger for vekslepenge.

Vi sælger ugrillede pølser i løssalg – 15 pr. stk.

Mødetid d. 15.4 – kl. 8.00 til morgenmad på Lundholm.

Diverse møder: ingen
Pølsevogn: intet - brochuren er fortsat under udarbejdelse

Øvrige punkter til drøftelse og/eller beslutning:
Flyer - om VENNERs virke.
Vi har fået lavet 500 stk. ”flyer” til uddeling.
Vi uddeler dem ved Økodag, til Gym-opvisning, ved udlejning af pølsevogn, ved teltudlejning, loppeindsamling osv.

Eventuelt: intet

Mødet blev afkortet pga. af informationsmøde med loppeindsamlere, sorterer m.fl., kl. 19.30.

Næste møde 2. maj kl. 18.00
• Hvordan forholder vi os til, når vi oplever, at børn benytter loppehallen uden trænere?
• Etablering af vindue fra hal mod depot.
 
gixmo.dk
Søg
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu